Recent Posts

ระวัง!! ของหวานแสนอร่อย เสี่ยงเบาหวานขึ้นตา สาเหตุของตาบอดถาวร!

ยิ่งนับวัน วงการของหวาน ขยันออกเมนูใหม่ ๆ กันมาให้สาวกสายหวาน และสายกินทั้งหลายอดใจไม่ไหวที่ต้องลอง ต้องชิม ยิ่งอร่อยจนติดใจ กลายเป็นเมนูโปรดที่ต้องกินแทบทุกวันคงไม่ดีต่อสุขภาพเป็นแน่ โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ แล้ว อาจส่งผลกระทบ

ARTICALES POST

ปฏิบัติตัวอย่างไรหลังวันที่ 1 ต.ค. เมื่อโควิดถูกลดระดับให้เป็นเพียง “โรคติดต่อเฝ้าระวัง”

เมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ โรคโควิด-19 ลดระดับจาก “โรคติดต่ออันตราย” สู่ “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีการปรับการทำงานให้เหมาะสมตามประกาศนี้ด้วยเช่นกัน 

ระวัง!! ของหวานแสนอร่อย เสี่ยงเบาหวานขึ้นตา สาเหตุของตาบอดถาวร!

ยิ่งนับวัน วงการของหวาน ขยันออกเมนูใหม่ ๆ กันมาให้สาวกสายหวาน และสายกินทั้งหลายอดใจไม่ไหวที่ต้องลอง ต้องชิม ยิ่งอร่อยจนติดใจ กลายเป็นเมนูโปรดที่ต้องกินแทบทุกวันคงไม่ดีต่อสุขภาพเป็นแน่ โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ แล้ว อาจส่งผลกระทบ

วิธีการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข ต้องรู้จักบริหารเวลาให้เป็น 

“เวลา” เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นทรัพยากรที่จำกัด เนื่องจากไม่สามารถย้อนเวลากลับไปจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ และมักจะมีบ่อยครั้งที่ได้ยินคนบ่นว่า ไม่มีเวลา ทั้งที่ไม่มีใครมีเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทุกคนมีเวลาเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ วันพรุ่งนี้