6 บทสวดชนะมาร ขจัดอุปสรรค แคล้วคลาดศัตรู

ใครที่กำลังไม่สบายใจ มักมีอุปสรรค ทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ ไปหมด มีคนคอยขัดขวางอยู่ร่ำไป ลองสวดมนต์บทสวดชนะมารกันดู ตั้งจิตใจให้มั่น ตั้งสมาธิให้ดี แล้วไปเริ่มสวดมนต์เสริมความสงบให้กับจิตใจกันค่ะ

บทสวดชนะมาร 10 ทิศ 

บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรรารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข๋ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ 

(เที่ยวต่อไป เปลี่ยนคำหน้าจาก บูรพา เป็น อาคะเนยรัสมิง , ทักษิณรัสมิง , หรดีรัสมิง , ปัจจิมรัสมิง , พายัพรัสมิง , อุดรรัสมิง , ปะฐะวีรัสมิง ตามลำดับ) 

บทสวดรอดพ้นภัย 

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานังกะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง 

(ใช้สวดเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่สบายใจ อยู่ในสถานการณ์ไม่ดี)

บทสวดชนะมาร ปัญจะมาร 

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง 

(ท่องทุกวัน ป้องกันอันตรายทั้งปวง) 

บทสวดพาหุงชนะมาร (ฉบับสั้น) 

(ท่องนะโม 3 จบ) 

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ 

บทสวดชนะมาร 

นะโม พุทธายะ โมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม 

(ใช้สวดเอาชนะภัยจากคนไม่ดี) 

บทสวดชนะศัตรรู 

อัตตา หะเส ชิตัง เสยโย ยาจายัง อิตรา ปะชา อัตตะทันตัสสะโปสัสสะ นิจจัง สัญญะตะจาริโน เนวะ เทโว นะ คันธ้พโพ นะ มาโร สะหะพรหมมุนา ชิตัง อะปะชิตัง กะยิรา ตะถารูปัสสะ ชันตุโน 

(ท่อง 5 หรือ 7 จบ พร้อมกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร) 

สวดบทใดบทหนึ่ง หรือจะสวดมนต์ทุกบทก็ได้เช่นกัน สวดมนต์แล้วแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์วิญญาณ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะ เป็นการเผื่อแผ่บุญกุศล เพราะ “การให้” มีอานิสงส์ช่วยให้ชนะศัตรูและอุปสรรคได้ด้วยเช่นกัน